Arkistonmuodostaja: Jääkärirouvain Yhdistys
Arkisto: Jääkärirouvain Yhdistyksen arkisto - Sarjat


Muut nimet

Pk-1842

Viittaukset

sisältyy: Jääkäriliiton arkisto

Rajavuodet

1929 - 1996

Määrä (hm)

2,16 Järjestetty: 2,16 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Arkisto koostuu vieraskirjoista, jäsenluetteloista, pöytäkirjoista, toimintakertomuksista, kirjeistöstä, tiliasiakirjoista ja muista asiakirjoista. Yhdistyksen pöytäkirjat ja toimintakertomukset ennen sotia puuttuvat. Arkistoon kuuluvat myös alaosastojen ja jäsenyhtymien asiakirjat.

  • Käyttöluvan ehto

    Käyttö sota-arkistonhoitajan luvalla: 1. vakavaan tieteelliseen tutkimukseen, 2. jääkärien omaisille heidän selvittäessään jääkäriomaisensa vaiheita. Käyttölupa haetaan Jääkäriliiton arkistoon.