Arkistonmuodostaja: Lapuan patruunatehdas
Arkisto: Lapuan patruunatehtaan arkisto III - Sarjat


Muut nimet

Lapuan patruunatehtaan taloushallintoarkisto

Rajavuodet

1923 - 1996

Määrä (hm)

12,24 Järjestetty: 12,24 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Vaasan maakunta-arkisto

Hävitystiedot

Hävityspäivä 07.07.2014 Hyllymetrit 5,1
Hävitetty aineisto
Kirjanpitoaineisto 1950-luku ja 1980-luku, ostokirjat 19551-1980, myyntikirjat 1971-1980, vientilistat 1989-1990, kassakirjat 1955-1969, kustannuslaskelmat 1975-1979, tarjoukset ja tilaukset 1950-1980-luku, tilausvahvistukset 1945, tilauskortit 1963-1964, kustannuskortit 1963-1980, reskontrakortit 1972, kassakladit 1946-1955, työnumeroiden kirjauskirjat 1953-1989 ja lähetysilmoitukset 1988-1989.

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Tehtaan 1920-luvulta olevan kirjanpito-ohjeen mukaan kirjanpito käsittää kassakirja, memoriaalin, yhdistelykirjan, pääkirjan, inventaario- ja tasekirjan sekä tarpeen vaatiessa henkilö-, varasto- ja kalustokirjan. Kassakirja, jossa on sarakkeet tilejä varten, päätetään kuukausittain ja päätösviennit viedään pääkirjaan. Pääkirja on muodoltaan sellainen kuin kameraalisessa kirjanpidossa yleensä käytetään. Memoriaali on kaksisarakkeinen, debit- ja kreditsarakkeet. Yhdistelykirjassa kootaan omahintalaskelmista varasto- ja valmistetilien kesken tapahtuvat viennit. Inventaariokirjaan tehdään tehtaan inventaariot siten kuin valtion omaisuuden inventoimisesta on määrätty. Tasekirjaan merkitään kuukausi-, koe- ja päätöstaseet.

  • Järjestelytyöt

    Lapuan patruunatehtaan asrkistosta on muodostettu erillinen taloushallintoa koskeva kokonaisuus III. Tilinpäätöksiin (sarja Db) kuuluvat inventointiasiakirjat on arkistoitu pääsarjaan B. Varasto-, kalusto- ja muut arkistokokonaisuuteen kuuluvat kortit on pyritty säilyttämään alkuperäisessä järjestyksessä, eikä niihin ole kohdistettu järjestämistoimenpiteitä. Tilauksia ja hankintoja koskevia asiakirjoja sisältyy myös Lapuan patruunatehtaan arkistoon I.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.