Arkistonmuodostaja: Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkisto RGASPI, Fondi 495
Arkisto: RGASPI Fondi 495 - Sarjat


Muut nimet

РГАСПИ Фонд 495

Rajavuodet

1918 - 1945

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Kansallisarkiston ja Venäjän eri arkistojen kanssa tehtyjen sopimusten ehtojen perusteella Suomeen kopioitua arkistoaineistoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Kansallisarkisto tarjoaa venäläiseltä osapuolelta vastaanottamiaan aineistoja tieteellis-tutkimuksellisiin tarkoituksiin vain Kansallisarkiston tutkijasaleissa (ml. toimipaikkojen tutkijasalit) Digitaaliarkiston sisäverkon kautta. Aineistosta ei saa ottaa eikä luovuttaa kopioita. Mikäli on kyse kopioiden tilauksesta, tutkijat ottavat itsenäisesti yhteyttä suoraan venäläiseen arkistoon. Tutkijoita varten ylläpidetään suomen ja venäjän kielellä Venäläiset tietokannat -sivustoa, josta löytyy mm. arkistojen yhteystietoja.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.