Arkistonmuodostaja: Kirkinen, Teo
Arkisto: Teo Kirkisen arkisto - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Heikki Kirkisen arkisto

Rajavuodet

1969 - 1970

Määrä (hm)

0,02 Järjestetty: 0,02 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Joensuun maakunta-arkisto

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v – JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)