Arkistonmuodostaja: Yli-Lemu (kartano, Kaarina)
Arkisto: Yli-Lemun kartanon (Kaarina) arkisto - Sarjat


Viittaukset

katso myös: Tapani-suvun arkisto

Rajavuodet

1817 - 1968

Määrä (hm)

0,07 Järjestetty: 0,07 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Turun maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Hakusanat

  Hakusanat: Maanviljely, talot, maatilat, kartanot, virkamiehistö, kirjanpainajat, taloarkistot, henkilöhistoria.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Suuri Maatilakirja I. Turun ja Porin lääni - Varsinais-Suomi. Helsinki 1963.; Jutikkala, Eino ja Nikander, Gabriel (toim.): Suomen kartanot ja suurtilat II, Helsinki 1941; Timo Mattilan puhelinhaastattelu 7.8.2003 (haastattelija Eljas Huhtasaari). Ristimella, Silja: Opas Ylilemun kartanon historiaan, Mynämäki 2008.

 • Järjestelytyöt

  Toimistosihteeri Eljas Huhtasaari, Turun maakunta-arkisto 11.8.2003.

 • Käyttöluvan ehto

  Asiakirjoista ne, jotka sisältävät arkaluonteisia tietoja henkilöiden varallisuudesta, vammaisuudesta tai heidän saamistaan tukitoimista tulevat julkisiksi 50 vuoden kuluttua sen kuolemasta, jota asiakirja koskee. Ellei asianomaisen kuolemasta ole tietoa on asiakirja julkinen 100 vuoden kuluttua sen päiväyksestä. (JulkL 621/1999 § 24 kohdat 23 ja 25, § 27 ja § 31.) Verotiedot ja veroilmoitukset ovat 50 vuotta salassa pidettäviä. (Laki verotustietojen julkisuudesta 1346/99, § 4, § 11.) • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.