Arkistonmuodostaja: Oikeusministeriö. Vankeinhoito-osasto
Arkisto: Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston kartat ja piirustukset II (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Vankilarakennusten arkkitehtipiirustuksia. Nämä vankilapiirustukset koostuvat valtaosin rakennuspiirustuksista, mutta aineistoon sisältyy myös lukuisia asema- ja tyyppipiirustuksia. Vankilatyypeittäin tähän kokoelmaan sisältyy keskus- ja lääninvankiloiden ohella vara- ja nuorisovankiloita sekä työsiirtoloita, avovankiloita sekä vankimielisairaala. Lisäksi kokoelmaan kuuluu muutamia vankiasemarakennuksia sekä poliisivankiloita.

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (25 v - L 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 1-23)

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 287:09