Arkistonmuodostaja: Kymin Uittoyhdistys. Konepajaosasto
Arkisto: Kymin Uittoyhdistyksen konepajaosaston arkisto - Sarjat


Rajavuodet (Päävuodet)

1891 - 2002 (1910 - 1970)

Määrä (hm)

8,6 Järjestetty: 8,6 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Jyväskylän maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Kymin Uittoyhdistyksen konepajaosaston arkisto koostuu pääosin höyry- ja moottorilaivojen sekä erilaisten uittolaitteiden piirustuksista. Merkittävän osan muodostavat myös uittoväyliä, pitäjiä ja yhdistyksen omistamia alueita kuvaavat kartat. Piirustuksia ja karttoja on yhteensä reilut 7000 kpl.

 • Järjestämisperiaate

  Piirustuksia ja karttoja on yhteensä reilut 7000 kappaletta, joista noin 3000 kpl on yksilöity myös diaarissa. Jokainen piirustus on oma arkistoyksikkönsä, ja jokaisella piirustuksella on arkistoyksikön tunniste, joka toimii osalla piirustuksista linkkinä diaariin ja kortistoon. Diaarissa olevat piirustukset on luetteloitu A-E-luokkiin kokonsa perusteella ja numero on diaarin juokseva numero. Piirustusten koko on merkitty yksikkötason alatyypin tietoihin. Yleisimmät piirustusten koot ovat: A=110 x 80 cm, B=86 x 62 cm, C=62 x 45 cm, D=45 x 33 cm ja E=33 x 24 cm. Erilaisten uittolaitteiden osien piirustukset on syötetty "isoimman" sarjan alle eli esim. "Keluvintturien piirustukset" ovat "Vintturit" sarjan alla.

 • Järjestelytyöt

  Erkki Fredriksonin maakunta-arkistoon 12.11.2014 toimittama lisäluovutus (AL/22264/2014) sisälsi enimmäkseen Kymin Uittoyhdistyksen asiakirjoja, jotka siirrettiin ELKA:an. Luovutuksessa olleet konepajaosaston aineistot liitettiin tähän arkistoon, ja lisäksi muodostettiin oma arkistonsa Kymijoen vesistön laivaliikenteenharjoittajat ry:n asiakirjoista.

 • Liittyvät aineistot

  Muuta Kymin Uittoyhdistyksen arkistoaineistoa on Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa vuosilta 1844-1992. Katso myös Jukka Vaajakallion kokoelma, joka sisältää Kymin Uittoyhdistyksen konepajaosaston arkistosta puuttuvia laivapiirustuksia (valokopioita ja CD). • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.