Arkistonmuodostaja: Rakennushallitus
Arkisto: Rakennushallituksen piirustukset III (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma

Rajavuodet

1930 - 1995

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Kokoelma sisältää Rakennushallituksessa tai rakennushallituksen toimeksiannosta suunniteltujen rakennusten pääpiirustukset (yleensä asemapiirustus 1:500 sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset 1:100) ja eräiden suojeltujen rakennusten osalta lisäksi myös muut arkkitehtisuunnittelun piirustukset (sisustus-, detalji- ym. piirustukset). Aineiston laajuus on noin 40 000 kappaletta.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Tästä aineistosta on lisätietoja Portissa. http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Rakennushallituksen piirustukset

 • Järjestämisperiaate

  Piirustukset on alun perin arkistoitu rakennushallituksessa rakennustyypeittäin (esim. seminaarit, emäntäkoulut, yliopistot), mutta tällaista järjestystä ei systemaattisesti noudatettu koko ko. ajanjaksoa. Piirustusarkiston alkuperäistä järjestystä ei ole muutettu lukuun ottamatta sitä, että saman rakennuksen piirustukset on pyritty kokoamaan samaan arkistoyksikköön.

 • Muualla säilytettävä aineisto

  Pääpiirustuksiin liittyvät määräajan säilytettävät työpiirustukset säilytetään Valtion kiinteistölaitoksessa. Arkistolaitokseen vuosina 1975 ja 1999 siirretyt arkkitehtipiirustukset kuvaavat yhdessä Suomen rakennushallinnon toimintaa 1811-1995 ja kulloinkin vallinneita rakennustaiteellisia ja arkkitehtonisia arvoja. Samaan kokonaisuuteen kuuluvaa ns. Åkerfeldtin kokoelmaa säilytetään museovirastossa.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 296:58  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.