Arkistonmuodostaja: L. Kepilän keräykset (kokoelma)
Arkisto: L. Kepilän keräykset-kokoelman kartat (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1801 - 1867)

Rajavuodet

1801 - 1867

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lempi Kepilän 1900-luvun alkuvuosikymmeninä keräämät ja 1930-luvulla Valtionarkistoon luovutetut kartat ovat yleensä maanomistajien saamia virallisia jäljennöksiä maanmittauskonttorien tekemistä maanmittauskartoista.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 299:13