Arkistonmuodostaja: Sotainvalidien Veljesliitto ry
Arkisto: Sotainvalidien Veljesliiton kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1920 - 1960)

Rajavuodet

1920 - 1960

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Sotainvalidien Veljesliiton koskevat erilaisia symboleja ja tilastoja, karttoja, rakennuspiirustuksia, laite- ja kalustopiirustuksia ja julisteita.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 298:20