Arkistonmuodostaja: Uudenmaan ja Hämeen Läänien Maanviljelysseura
Arkisto: Uudenmaan ja Hämeen Läänien Maanviljelysseuran piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1864 - 1864)

Rajavuodet

1864 - 1864

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Tämä kokoelma sisältää Uudenmaan ja Hämeen läänin maanviljelysseuran palkitsemat "pinta- ja etupuolen kaavat maamiesten rakennuksille". Ne ovat G.Th.Chiewitzin ja H.Trappin tekemiä, painosta julkaistuja piirustuksia.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 298:18