Arkistonmuodostaja: Keskinäinen vakuutusyhtiö Tarmo
Arkisto: Sampo-Tarmo-vakuutusyhtiön kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1780 - 1959)

Rajavuodet

1780 - 1959

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Sampo-Tarmo-vakuutusyhtiön kartat ja piirustukset sisältävät vakuutustoiminnassa tarpeellisia tietoja. Erillissäilytykseen karttakokoelmaan kokonsa vuoksi siirretyt kartat ovat asemakaavojen ja asemakarttojen tapaisia. Sen sijaan vakuutusasiakirjojen yhteydessä olevat kartat, joita ei ole yleensä erikseen luetteloitu, koskevat vakuutettujen rakennusten välitöntä tonttia ja asemaa lähimpään ympäristöönsä nähden.

  • Järjestämisperiaate

    Vakuutusyhtiö Sampo-Tarmon kartat ja piirustukset jakautuvat erillis- ja liiteasiakirjoihin. Erilliset karttasarjat, jotka ovat pääasiassa kaupunkien asemakaavoja, sijoitettiin aluksi kaupunkikarttakokoelmaan, ja ne saivat tällöin kukin oman arkistotunnuksensa. Nämä kaavat ovat kaupungeittain aakkosellisessa järjestyksessä. Samaa kaupunkia koskevat asemakaavat on numeroitu juoksevasti kaupunkikarttojen jatkoksi. Asiakirjojen liitteinä olevia piirustuksia ja vakuutuskarttoja on vain sattumanvaraisesti luetteloitu. Liitekartat ja -piirustukset säilyttävät aktiaan vastaavan arkistotunnuksen ja järjestyksen.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 298:14