Arkistonmuodostaja: Julistekokoelma (KA)
Arkisto: Julistekokoelma (KA) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1800 - 1960)

Rajavuodet

1800 - 1960

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Julistekokoelma sisältää enimmäkseen yksityisluontoisista arkistoista mutta jossain määrin myös muista lähteistä kertynyttä aineistoa. Varsinaisten julisteiden lisäksi kokoelmassa on erilaista grafiikkaa, kuten diplomeja, aikatauluja, näköispainoksia, taulukoita, lentolehtisiä, ohjelmaesitteitä, näyttelyplaansseja, opetusvälinetauluja, seinäjulisteita, kaavioita, tarroja ja jopa sähkösanomia.

 • Järjestämisperiaate

  Julistekokoelman vanhin osa sarjassa Ia.* on pelkästään juoksevasti numeroitu kartuntajärjestyksessä. Vuoden 1980 jälkeen kertynyt aineisto on jaettu sarjoihin: Ib. Diplomit ja todistukset, Ic. Faksimilepainatteet, Id. Kuvasuurennokset, Ie. Lentolehtiset ja kiertokirjeet, If. Ohjelmaesitteet, tapahtumat, Ig. Näyttelyplaanssit, Ih. Opetusvälinetaulut, Ii. Seinäjulisteet, Ij. Kaaviot, pohjat, Ik. Tarrat ja etiketit, Il. Sähkösanomat. Osa sarjoista on jäänyt teoreettiseksi, koska julistekokoelman kartunta on ollut varsin vaatimatonta.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 298:06
  arkistoluettelo 298:06a
  arkistoluettelo 298:06b  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.