Arkistonmuodostaja: Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö. Väliaikainen rakennusasiain osasto KYMRO
Arkisto: Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön väliaikaisen rakennusasiain osaston (KYMRO) kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1920 - 1950)

Rajavuodet

1920 - 1950

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Arkistonmuodostusprosessi

  Talvi- ja jatkosotien seurauksena ryhdyttiin säännöstelemään muun muassa rakennusaineita. KYMRO myönsi ostolupia rakennustöissä tarvittaviin säännösteltyihin tarvikkeisiin, joita koskeviin anomuksiin oli liitettävä tarpeelliset piirustukset rakennuskohteesta. Säilytetyt piirustukset koskevat vain maaseudun rakentamista, koska nillä on katsottu olevan erityistä säilytysarvoa; maaseudun rakennustoiminnasta on suuremmassa määrässä säilynyt piirustuksia vasta vuoden 1949 alusta voimaan tulleen Lain maaseudun rakentamisesta (L 6.7.1945) johdosta. Silloin perustettiin kunnalliset rakennuslautakunnat valvomaan rakentamista maaseudulla. Kaupunkien rakentamista koskeneet piirustukset on seulottu pois, sillä rakentamista kaupungeissa on valvottu ja dokumentoitu hyvin kauan ja tiedot siiitä säilyvät verraten hyvin ja kattavasti kaupunkien ja kuntien omissa arkistoissa.

 • Järjestämisperiaate

  KYMRO:n piirustukset säilytetään edelleen pääasiassa sen virka-arkiston Ia.-sarjassa niin, että alkuosa (vuosilta 1942-1944) on paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä ja loput diaarinumerojärjestyksessä. Piirustuskortisto, joka ei ole tutkijasalin käytettävissä, on vuosittain aakkosellisessa järjestyksessä. Erikseen luetteloidut 45 piirustusta on siis vain pieni erä koko piirustusaineistosta, jota säilytetään erillisissä säilytystiloissa.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 278:01  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.