Arkistonmuodostaja: Maa- ja metsätalousministeriö
Arkisto: Maatalousministeriön kalastuskartat (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1860 - 1960)

Rajavuodet

1860 - 1960

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Lohen-, siian- ja taimenenkalastuspaikkoja, kalaväyliä, isorysäkalastuksen kieltoalueita sekä kalavesiä ja muita vesialueita sisä- ja ulkomerellä koskevien karttojen kartunta on alkanut 1860-luvun lopulta. Se on siten yhteydessä kalastuksen tarkastajan viran perustamiseen Maanviljelystoimituskunnan alaisuuteen vuonna 1869. Kalastusasioita valvoi kalastuksen tarkastaja siihen saakka, kunnes perustettiin Kalastushallitus vuonna 1918 (asetus 70/1918) järjestämään ja edistämään kalataloutta Maatalousministeriön alaisena keskusvirastona. Sittemmin Maatalousministeriön alaisuuteen perustettiin kalastus- ja metsästysosasto, jonka haltuun tämä kalastuskartta-arkisto päätyi ennen Kansallisarkistoon luovuttamista. Kartat kuvaavat keskeisiä vesistöjä ja niiden varrella harjoitettua kalastusta, etenkin lohen, siian ja taimenen kalastusta. Varsinaisten kalastuskarttojen ohella tähän kartta-aineistoon liittyy maantieteellisiä ja merikarttoja, joita ilmeisesti on käytetty apuna virkatoiminnassa ilman että niillä olisi ollut välitöntä yhteyttä konkreettisin toimenpiteisiin. Tällaisiin karttoihin kuuluvat muun muassa merikartat, joihin on merkkitty Suomen merirajat vuonna 1956 annetun lain ja asetuksen mukaan sekä loistot merialueilla.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 277:03