Arkistonmuodostaja: Saarisen arkkitehtuurin tutkimusaineisto (kokoelma)
Arkisto: Eliel Saarisen arkkitehtuurin tutkimusaineisto (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1911 - 1913)

Rajavuodet

1911 - 1913

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Eliel Saarisen arkkitehtuurin tutkimusaineisto sisältää jäljennöksinä hänen Tallinnaan vuosina 1911-1913 tekemistään rakennus- ja asemakaavasuunnitelmistaan: Bebauungsplan für Reval; Rathaus fü Reval; Revaler gegenseitiger Credit-Verein sekä valokuvajäljennöksiä.

  • Järjestämisperiaate

    Piirustukset on juoksevasti numeroitu ja sijoitettu suojuksiin (GAU 1-33). Kussakin suojuksessa on siihen sisältyvien piirustusten luettelo.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 297:05