Arkistonmuodostaja: Valtion tiedotuskeskuksen kartat (kokoelma)
Arkisto: Valtion tiedotuskeskuksen kartat (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1920 - 1950)

Rajavuodet

1920 - 1950

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Valtion tiedotuskeskuksen karttakokoelma sisältää yleisiä maantieteellisiä, taloudellisia tai topografisia sekä merikarttoja, joilla ei ole ilmeisestikään suoranaista yhteyttä mihinkään yksittäisiin virkatoimiin.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 293:01