Arkistonmuodostaja: Kirkollisasiaintoimituskunta
Arkisto: Kirkollistoimituskunnan kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1856 - 1917)

Rajavuodet

1856 - 1917

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kirkollistoimituskunnan karttaluettelossa mainitaan mm. Kuopion hiippakunnan konsistorin rakennukset ja piispan asuintalon luonnokset, Turun tuomiokirkon uudisrakentaminen vuodelta 1895, Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitoksen oppilaskodin johtajattaren asunnon piirustukset sekä useita oppikoulujen, seminaarien ja kansakoulujen piirustuksia paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä. Kirjeasiain asiakirjavihkoihin liittyy myös jonkin verran karttoja ja piirustuksia, joita on luetteloitu erikseen vain satunnaisesti.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 291:01