Arkistonmuodostaja: Sotasaaliskeskusosasto
Arkisto: Sotasaaliskeskusosaston kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1810 - 1922)

Rajavuodet

1810 - 1922

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Sotasaaliskeskusosaston piirustukset koskevat erityisesti armeijan käytössä olleita rakennuksia, linnakkeita yms. rakennelmia.

  • Järjestämisperiaate

    Sotasaaliskeskusosaston kartat ja piirustukset on järjestetty paikkakunnittain aakkosjärjestykseen. Samaan paikkakuntaan liittyvät kartat ja piirustukset on numeroitu juoksevasti karttumisjärjestyksessä. SSKO:n arkiston asiakirjavihkoihin sisältyy myös jonkin verran inventoimattomia liitekarttoja ja -piirustuksia.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 290:07