Arkistonmuodostaja: Kansanhuoltoministeriö
Arkisto: Kansanhuoltoministeriön kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1920 - 1950)

Rajavuodet

1920 - 1950

Määrä (hm)

2,13 Järjestetty: 2,13 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kansanhuoltoministeriön kartat koskevat, siltä osin kuin niitä on erikseen luetteloitu, valtion metsien hoitoalueita 1920- ja 1930-luvulla. Kansanhuoltoministeriön piirustukset liittyvät virastojen sotien aikaisiin siirto- ja evakuointisuunnitelmiin.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 276:03