Arkistonmuodostaja: Kauppa- ja teollisuusministeriö
Arkisto: Kauppa- ja teollisuusministeriön kartat (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1919 - 1940)

Rajavuodet

1919 - 1940

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Ministeriön toiminnan ajalta peräisin olevat diarioidut kartat ja piirustukset kuvaavat kauppaa ja liikennettä, osittain myös teollisuuskoulu- ja tehdasrakennushankkeita. Diarioituihin asiakirjasarjoihin sisältyviä karttoja tai piirustuksia ei ole kattavasti inventoitu. Sarjan Ia. diarioimattomat kartat ovat maantieteellisiä valtiollisia karttoja. Sarjassa Ib. ovat ns. kaivoskartat, jotka koskevat eri puolilla maata toimineita kaivoksia 1800-luvun alusta 1960-luvulle asti.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 276:01