Arkistonmuodostaja: Kauppa- ja teollisuushallitus
Arkisto: Kauppa- ja teollisuushallituksen kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1736 - 1900)

Rajavuodet

1739 - 1900

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kartat kuvaavat malmilöydöksiä, geologisia ja magnetometrisiä ilmiöitä sekä kullanhuuhdontavälineitä. Niiden joukossa on myös joitakin tehdasrakennuksia koskevia piirustuksia, vesistökarttoja ja kaavoja.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 275:01