Arkistonmuodostaja: Oikeusministeriö
Arkisto: Oikeusministeriön vankilapiirustukset II (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1865 - 1917)

Rajavuodet

1865 - 1917

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Vankilalaitoksen oloja pohtinut komitea käytti näitä vankiloiden pohjapiirustusten transparenttijäljennöksiä suunnitellessaan muutoksia vankeinhoidossa. Piirustuksiin on tässä yhteydessä tehty erinäisiä lisämerkintöjä. Vankilapiirustuksista osa on L. Lindqvistin tekemiä, mutta niiden joukossa on myös muita vankiloiden asema- ja rakennuspiirustuksia.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 287:07