Arkistonmuodostaja: Korkein oikeus
Arkisto: Korkeimman oikeuden valitusaktikartat ja -piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1931 - 1962)

Rajavuodet

1931 - 1962

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Arkistonmuodostusprosessi

  Valitusaktisarja eriytyy vuodesta 1931 lähtien anomusaktisarjasta erilliseksi sarjaksi.

 • Tietosisältö

  Korkeimman oikeuden VD-aktikartat ovat kertyneet Korkeimman oikeuden arkistoon valitusasiakirjojen liitteinä. Korkeimman oikeuden valitus- eli VD-akteihin liittyy erityisesti rikosten tutkimiseen ja selvittämiseen liittyvää kartta- ja piirustusaineistoa, joka sisältää mm. rikostutkinta-, raja-, meri-, vesistö-, pitäjä- sekä maantieteellisiä karttoja.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 285:01  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.