Arkistonmuodostaja: Korkein oikeus
Arkisto: Korkeimman oikeuden anomusaktikartat ja -piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1919 - 1930)

Rajavuodet

1919 - 1930

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Korkeimman oikeuden anomus- eli AD-aktikartat liittyvät KKO:ssa käsiteltyihin anomusasiakirjoihin. Vuoteen 1930 saakka myös valitusasiat kirjattiin samaan diaariin. Anomusaktikarttojen joukossa on mm. meri-, vesistö-, kalastus-, saaristo-, raja-, pitäjän-, tilus-, tie- ja yleiskarttoja sekä asemakaava- tyyppisiä karttoja, jotka on tehty tai joita on muuten käytetty rikosten tutkinnan yhteydessä.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 284:01