Arkistonmuodostaja: Maataloushallitus
Arkisto: Maataloushallituksen piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1876 - 1960)

Rajavuodet

1876 - 1960

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Maataloushallituksen piirustukset koskevat maataloudellisten oppilaitosten rakennuksia ja asemapiirustuksia. Maataloushallituksen piirustukset alkoivat kertyä aikanaan Maataloushallituksessa toimineen maatalouden tarkastajan toiminnan johdosta. Organisaatiomuutosten ja tehtävänjakojen seurauksena tämä piirustusarkisto on kasvanut monen eri viranomaisen toimintapiirissä. Sitä on myös jaettu eri viranomaisten, kuten Ammattikasvatushallituksen, Rakennushallituksen ja eräiden muidenkin viranomaisten kesken. Tämän johdosta tämän piirustusarkiston sarjoissa on paljon aukkoja ja puutteita. Maataloushallitus perustettiin vuonna 1917 jatkamaan Maanviljelyshallituksen työtä. Maataloushallituksessa työskenteli mm. valtion maatalouden tarkastaja, jonka hallussa tämä piirustuskokoelma oli Ammattikasvatushallituksen perustamiseen saakka vuoteen 1966. Tehtävien uudelleenorganisoimisen takia Maatalousoppilaitosten piirustusarkistokin siirrettiin Ammattikasvatushallituksen haltuun.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 282:06    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.