Arkistonmuodostaja: Valtiokonttori. Valtiovarainministeriön korvausasiainosasto
Arkisto: Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön korvausasiainarkiston kartat ja piirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1800 - 1960)

Rajavuodet

1800 - 1960

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Korvausasiain arkiston kartat, piirustukset ja ilmakuvat liittyvät siirtoväen korvauslakien mukaan syntyneisiin asiakirjoihin, ja ne sisältävät tietoja sodan aiheuttamista tuhoista. Mukana on aineistoa muun muassa Viipurin kaupungissa sodan aikana tehdyistä rakennustarkastuksista, joissa kartoittetiin tuhoutunutta ja säilynyttä rakennuskantaa eri kaupunginosissa. Tämä arkisto sisältää ilmeisesti tuhojen arviointiin liittyen myös joitakin hyvin vanhoja rakennuspiirustuksia erityisesti Viipurista.

  • Järjestämisperiaate

    Valtiovarainministeriön korvausasiain kartat ja piirustukset on jätetty siihen järjestykseen, jossa niiden inventoitaessa todettiin olevan. Korvausasiain arkisto on muodostunut Valtiovarainministeriön korvausasiainosaston/toimiston (1940-1966) ja sen Porkkalan korvausasioita käsitelleen toimiston sekä Valtiokonttorin korvausasiatoimiston/osaston (1940-1978) asiakirjoista. Arkiston muodostumisvaiheista johtuen sen sarjat menevät ajallisesti päällekkäin eivätkä muutenkaan ole selkeästi toisistaan eriytyneitä.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 279:03