Arkistonmuodostaja: Vesi- ja ympäristöhallitus
Arkisto: Hydrografisen toimiston kartat (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1817 - 1970)

Rajavuodet

1817 - 1970

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Hydrografisen toimiston kartta-arkisto sisältää muun muassa vesistöjen asemakarttoja, vedenpinnan korkeusmittauksiin liittyviä leikkauspiirustuksia, pitäjänkarttoja, painettuja vesistökarttoja, topografisia karttoja, vaaituksiin ja erikoistutkimuksiin liittyviä karttoja, rakennuspiirustuksia, laitepiirustuksia, käsikirjoituksia ja muistioita sekä rautatieprofiileja.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 278:11    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.