Arkistonmuodostaja: Tie- ja vesirakennushallitus
Arkisto: Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston kartat ja piirustukset sarjat P3 ja S (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1757 - 1929)

Rajavuodet

1757 - 1929

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston P3-sarjan kartat ja piirustukset kuvaavat erityisesti vesistön rakennushankkeita sekä tie- ja kulkuyhteyksien rakennustöitä. S-sarja koskee satamarakennuksia.

  • Järjestämisperiaate

    Tie- ja vesirakennushallituksen vesitieosaston P3-sarjan kartta-aineistoa ei ole varsinaisesti järjestetty eikä luetteloitu. Aineisto on inventointitilanteessa todetussa järjestyksessä. Käytössä olevat arkistotunnukset ovat oikeastaan vanhoja säilytystunnuksia. Säilytysyksiköillä on oma juokseva numeronsa, joka merkitään esimerkiksi asiakirjoja tilattaessa sarjatunnuksen P3 perään. Samassa yhteydessä on myös satamarakennuksia koskevian piirustusten S-sarja, jossa säilytysyksiköt on myös juoksevasti numeroitu.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 278:02