Arkistonmuodostaja: Sisäasiainministeriö
Arkisto: Sisäasiainministeriön diarioidut kd-aktikaavat (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1919 - 1962)

Rajavuodet

1919 - 1962

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Valtaosaltaan sisäasiainministeriön diarioidut kirje- eli KD-aktikartat liittyvät asemakaavojen ja tonttijakojen hyväksymiseen ja vahvistamiseen sekä yleensä asemakaava-asioihin sekä muihin, asutustaajamien ympäristöä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin.

  • Järjestämisperiaate

    Sisäasiainministeriön kirjeasiain diaariin merkityt, viranomaisten lähettämiin kirjeisiin liittyvät aktikartat ja -piirustukset (1919-1962) on järjestetty ja luetteloitu diaarinumeron mukaisessa järjestyksessä. Sisäasiainministeriön aktikartoista vain ne isokokoiset kaavat, jotka on otettu akteista erileen säilytettäviksi, on myös erikseen luetteloitu. Sen sijaan akteihin jätettyjä kaavoja ja karttoja ei ole luetteloitu. Ne pitää etsiä diaarin avulla.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 274:05