Arkistonmuodostaja: Kouluhallitus
Arkisto: Kouluhallituksen maalaiskansakoulupiirustukset (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1913 - 1976)

Rajavuodet

1913 - 1976

Määrä (hm)

3,5 Järjestetty: 3,5 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Piirustukset koskevat lakkautettujen kansakoulujen rakennuksia. Piirustusten säilytysarvon on katsottu muodostuvan siitä yhtenäisestä kokonaiskuvasta, jonka ne yhdessä paikassa säilytettyinä antavat kansakoulurakennuksista. Niiden yhteydessä säilytetään myös työselityksiä ja kustannusarvioita sekä muita valmisteluasiakirjoja. Kouluhallituksen kiertokirjeiden mukaan maalaiskuntien kansakoulupiirustukset piti ensin hyväksyttää kunnanvaltuustossa ja sitten lähettää kansakouluntarkastajien välityksellä Kouluhallitukseen vahvistettaviksi. Vuodesta 1930 lähtien piirustukset lähetettiin Kouluhallitukseen kahtena kappaleena, joista toinen palautettiin. Kansakouluntarkastajien arkistoista piirustukset on sittemmin seulottu pois.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 266:02    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.