Arkistonmuodostaja: Sisäasiainministeriö
Arkisto: Sisäasiainministeriön kaava-arkisto (kokoelma) - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1810 - 1955)

Rajavuodet

1810 - 1955

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Sisäasiainministeriön kaava-arkisto, ns. käyttöarkisto, sisältää pääasiassa vahvistettuja tai asemakaavoituksen valmistelutyössä käytettyjä kaavoja ja karttoja. Kaavoihin usein merkityistä päätösluetteloista ilmenee asemakaavoituksen vähittäinen kehitys kullakin paikkakunnalla. Sisäasiainministeriön kaava-arkistoon liittyy myös rakennussuunnitelmia, eräitä taajaväkisiä yhdyskuntia koskevia karttoja sekä sotilasaiheisia lääni- ja ampumaratakarttoja. Myös sisäasiainministeriön arkiston Hc.-sarjasta peräisin olevat poliisilaitoksia ja vankiloita koskevat piirustukset on liitetty tämän sisäasiainministeriön diarioimattoman kartta-aineiston yhteyteen.

 • Järjestämisperiaate

  Sisäasiainministeriön kaava-arkisto on jaettu sarjoiksi kunnittaista aakkosjärjestystä noudattaen. Samaa paikkakuntaa koskevat kaavat, kartat ja piirustukset on numeroitu juoksevasti kartuntajärjestyksessä, joka yleensä poikkeaa selvästi kaavojen kronologiasta.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 274:01
  arkistoluettelo 274:02
  arkistoluettelo 274:03
  arkistoluettelo 274:04  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.