Arkistonmuodostaja: Fotostaatit Ruotsin sota-arkistosta (kokoelma)
Arkisto: Fotostaatit Ruotsin sota-arkistosta (kokoelma)


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1640 - 1800)

Rajavuodet

1640 - 1800

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Fotostaatit ovat kopioita kaupunkien ja linnoitusten kaavoista ja suunnitelmista 1600- ja 1700-luvuilta pienennettynä suhteessa 1:2.

  • Järjestämisperiaate

    Fotostaatit on järjestetty ja luetteloitu paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä ja ne on tässä järjestyksessä myös juoksevasti numeroitu. Luetteloon on merkitty myös alkuperäisen kartan tunnus.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 265:03