Arkistonmuodostaja: Fotostaatit Ruotsin valtionarkistosta (kokoelma)
Arkisto: Fotostaatit Ruotsin valtionarkistosta (kokoelma)


Viittaukset

katso myös: Arkistotutkimuksia Venäjällä johtavan toimikunnan arkisto
sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1650 - 1809)

Rajavuodet

1650 - 1809

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

 • Tietosisältö

  Fotostaattikokoelma välittää yleiskuvan maanmittauslaitoksen kartoitustoiminnasta Suomessa Ruotsin vallan aikana niiden karttojen pohjalta, joita ei koskaan saatu takaisin Ruotsista Haminan rauhansopimuksesta huolimatta. Fotostaatit ovat pienennöksiä alkuperäisistä kartoista suhteessa 1:3. Originaalikartat ovat maantieteellisiä pitäjän- ja rajakarttoja, sotilas- ja kaivoskarttoja, tie- ja merikarttoja sekä asemakaavoja ja rakennuspiirustuksia.

 • Järjestämisperiaate

  Fotostaatit säilytetään kuvausjärjestyksessä. Säilytysyksiköt on nimetty "rulliksi ja kuviksi", joilla on kuvaustavasta johtuva juokseva numerointi. Niistä tehty luettelo on hakemistotyyppinen ja laadittu Ruotsissa. Hakemistokortit on järjestetty aiheenmukaisesti seuraavasti: I Yleiskartat (sis. myös valtakunnan rajakartat, kartastot ja myös Suomea koskevaa aineistoa); II Ns. ulkomaiset alueet (näihin kuuluu Ruotsin näkökulmasta myös Suomi); III Vuorikaivokset Suomessa; IV Sotilaskartat ja V Paikalliskartat. Paikalliskarttoihin on luettu myös tie-, meri- ja vesistökartat sekä asemakaavat ja piirustukset.

 • Hakemistot

  arkistoluettelo 258:01-  Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.