Arkistonmuodostaja: Maanmittauslaitoksen rajakarttakokoelma
Arkisto: Maanmittauslaitoksen rajakarttakokoelma (lis.) - Sarjat


Viittaukset

katso myös: Kansallisarkiston rajakartta- ja asiakirjakokoelma
sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1810 - 1926)

Rajavuodet

1810 - 1926

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Nämä rajakartat ja niihin liittyvät raja-asiakirjat koskevat valtakunnan rajankäyntejä. Ne kuitenkin ovat varsinaista rajakarttakokoelmaa täydentävää valmisteluaineistoa (vast.).

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 252:03