Arkistonmuodostaja: Kansallisarkiston käyttökarttakokoelma
Arkisto: Käyttökarttakokoelma - Sarjat


Viittaukset

sisältyy: Kansallisarkiston kartta- ja piirustuskokoelma (1855 - 1989)

Rajavuodet

1855 - 1989

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kansallisarkiston Käyttökarttakokoelmaan kuuluu maantieteellisissä kartoituksissa syntyneitä, painettuja kartta-aineistoja, jotka jakautuvat julkaisusarjoihin. Julkaisusarjoilla on yleensä omat lehtijakonsa, joiden mukaan karttalehdet on järjestetty. Käyttökarttakokoelmalla ei ole yhtenäistä arkistotaustaa. Suurin osa on saatu Maanmittaushallituksen karttapainosta vapaakappaleina. Jonkin verran karttoja on myös kerätty tai saatu muulla tavalla pitkän ajan kuluessa.

  • Järjestämisperiaate

    Julkaisusarjat on järjestetty kukin omien lehtijakojensa mukaisesti. Käyttökartat eivät ole arkisto- vaan tyypillistä kirjastomateriaalia, joita säilytetään Kansallisarkistossa vain välinearvonsa vuoksi.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 250:03