Arkistonmuodostaja: Turun ja Porin läänin kansanhuoltopiiri
Arkisto: Turun ja Porin läänin kansanhuoltopiirin arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1939 - 1949

Määrä (hm)

35,0 Järjestetty: 35,0 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Turun maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Hävinnyt/hävitetty

    Asiakirjat on seulottu kansanhuoltopiirin arkistokaavaan sisältyvien oh- jeiden mukaan. Seulonta on kohdistunut ennen muuta rutiinianomuk- siin ja ilmoituksiin.

  • Järjestelytyöt

    Asiakirjoja ei ole järjestetty osastoittain, koska toisin kuin eräissä muissa kansanhuoltopiireissä ei arkistonmuodostaja itsekään ollut osastojakoa käyttänyt. - Lähetetyt ja saapuneet kirjeet on 5.10. 1939 - 31.7.1940 numeroitu juoksevasti. 1.8.1940 - 30.6.1946 ovat käytössä kirjaimin tai numeroin merkityt ryhmät. (Ryhmäjaosta on selvitys ko- telossa Hd:1). Vuodesta 1946 alkaen lähetettyihin kirjeisiin merkittiin lähetyspäivämäärä, ryhmänumero ja järjestysnumero. Esim.: heinä 25 46 KD 7/65/ 316 - 46 3856 Numero 3856 on lähtevän kirjeen järjestysnumero. Diaarissa lähtevällä kirjeellä on sama KD-numero (7/65/316 - 46) kuin mahdollisella vstauskirjeellä. - Anomusdiaarin kirjeet on 1946 alusta järjestetty lähetyspäivän mukaan. Esim.: tammi 30 46; AD 454/434 - 46; 646. LE/K - LJ (Päivämäärä, diaarinumero; kirje sivulla 434) - Hyvin laajasta saapuneiden asiakirjojen pääsarjasta on muodostettu useita alasarjoja.

  • Liittyvät aineistot

    Kansanhuoltopiirin lakkautuksen jälkeen toimintaa jatkoi lääninhallituksen kansanhuolto-osasto 1950-. Ks.myös Turun liikennepiirin arkisto.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.