Arkistonmuodostaja: Kirkinen, Heikki
Arkisto: Heikki Kirkisen arkisto - Sarjat


Viittaukset

sisältää: Maire Mirjam Kirkisen arkisto
sisältää: Teo Kirkisen arkisto

Rajavuodet

1900 - 2006

Määrä (hm)

18,82 Järjestetty: 18,82 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Joensuun maakunta-arkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Asiakirjoja saa käyttää vain luovuttajan luvalla. Hänen kuolemansa jälkeen aineisto on tutkijain vapaasti käytettävissä.