Arkistonmuodostaja: Suomen santarmihallitus
Arkisto: Suomen santarmihallituksen arkisto - Sarjat


Rajavuodet

1900 - 1917

Määrä (hm)

2,1 Järjestetty: 2,1 Järjestämättä: 0,0

Säilyttävä arkistolaitoksen yksikkö

Kansallisarkisto

Arkistokohtaiset kuvailutiedot

  • Arkistonmuodostusprosessi

    Santarmilaitoksen toiminta päättyi 1917. Santarmihallitus oli jo vuosina 1902 ja 1905 hävittänyt asiakirjojaan. Jäljellä olleesta arkistosta osa poltettiin, osa vietiin Pietariin ja osa jäi Suomeen. Enimmät Suomeen jääneistä asiakirjoista luovutettiin Neuvostoliitolle 1926-1927 suoritetun arkistojen palautuksen yhteydessä. Suomeen on jäänyt vain pieniä rippeitä. Kansallisarkistossa olevat santarmilaitoksen asiakirjat käsittävät akteja vuosilta 1900-1917. Kansioon S13a sisältyvät aktit on luovuttanut Suojelupoliisi 1981. Sinne aktit ovat joutuneet jääkärikapteeni Hernbergin välityksellä jääkärivänrikki Sam Sihvolta 1925. Aktit on löydetty Viipurin valloituksen jälkeen 1918. Kansioihin S16 ja S17 sisältyvät asiakirjat on luovuttanut rouva Elsa von Wright 19.9.1962. Hänen haltuunsa asiakirjat ovat siirtyneet majuri G. H. Snellmanin perintönä.

  • Järjestelytyöt

    Myöhemmin luovutetun aineiston järjestämisen yhteydessä on kansioihin S14 ja S15 sisältyvä aineisto siirretty Suomen rautateiden santarmipoliisihallituksen arkistoon 15.3.2000 (luettelo 340:1). Santarmihallituksen sinettejä on siirretty Kansallisarkiston sinettikokoelmaan.

  • Hakemistot

    arkistoluettelo 340