Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Pyhäjärvi
Arkistoyksikkö: 1975 Varkaus, syytettynä talonpoika Feodor Kanninen Sortanlahdelta


Jakso

18.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1772 - 1772

Säilytysyksikkö / tilaustiedot