Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kurkijoki
Arkistoyksikkö: 2391 Varkaus, syytettynä tilaton Petri Okunov


Jakso

20.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1777 - 1777

Säilytysyksikkö / tilaustiedot