Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1839 Kihlakunnantuomari Wireniuksen alistus, joka koskee sitä, että Ruskealan marmorilouhoksen konttori on kieltäytynyt panemasta toimeen kihlakunnanoikeuden antamaa määräystä


Jakso

19.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1771 - 1771

Säilytysyksikkö / tilaustiedot