Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 473 Kihlakunnantuomari Pomoellin valitus, että hovikanslian tilanhoitaja Johan Elephant sekaantuu oikeudenkäyttöön


Jakso

17.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1749 - 1749

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Luettelossa termi hovkansli-"upraviteln". Venäjän kielessä "upravitel" tarjoittaa tilanhoitajaa.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot