Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Käkisalmen tuomiokunnalta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 316 Ilmoituksen käräjäkausista vuosille 1747-1771


Jakso

21.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1747 - 1747

Säilytysyksikkö / tilaustiedot