Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2692 Alistus, joka koskee sitä, että kihlakunnantuomari Gudseuksen kiinteistöt myytäisiin hänen velkojiensa hyvitykseksi


Jakso

9.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1780 - 1780

Säilytysyksikkö / tilaustiedot