Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2693 Asiakirjat, jotka koskevat kauppias Esaias Langen konkurssia


Jakso

14.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1780 - 1780

Säilytysyksikkö / tilaustiedot