Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2414 Ilmoitus kääntäjä Georg Dannenbergin valituksesta


Jakso

16.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1777 - 1777

Säilytysyksikkö / tilaustiedot