Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2198 Esitys kollegiasessorin arvonimestä pormestari Visingille


Jakso

23.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1775 - 1775

Säilytysyksikkö / tilaustiedot