Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1830 Alistus, joka koskee sitä, että vangittu kauppa-apulainen Michail Shokelov lähetettäisiin Haminaan


Jakso

19.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1771 - 1771

Säilytysyksikkö / tilaustiedot