Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan maistraatilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1724 Alistus, joka koskee sitä, että maistraatti vapautettaisiin toimimisesta laamanni Martinsin lasten holhoojana


Jakso

18.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot